Kelionė į Pučiakalnę

Pagal projektą “Kirkilų bendruomenės tradicijos” liepos 22 dieną bendruomenės nariai sovietiniu “PAZ” autobusiuku išsiruošė kelionėn į šiauriausią Lietuvos kraštą – Pučiakalnę. Pakeliui sustojome Suosto kaime, aplankėme atstatytą bažnyčią. Paskui žvyruotu keliu pravažiuodami Kočėnus ir Jasiškius nuvykome į Nemunėlio Radviliškio miestelį. Ten aplankėme evangelikų reformatų ir katalikų bažnyčias, toliau keliavome Pučiakalnės kaimo link. Pakeliui sustojome prie Nemunėlio upės. Nusileidę stačiais upės šlaitais apžiūrėjome dolomito atodangas. Galiausiai, atvykome į Pučiakalnės bendruomenę, kurioje vyko šventė, suvaidinome tris kaimiškus vaizdelius.